Brutalna-Zabawa

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2017-01-01 19:27:49

Fam4life
Administrator
Dołączył: 2016-12-25
Liczba postów: 15
Windows 8.1Firefox 50.0

Regulamin PSP

1.1

Frakcja jako całość zastrzega sobie prawo do kopiowania oraz upubliczniania owego regulaminu na innych forach bądź też na innych portalach społecznościowych. Regulamin jest własnością lidera frakcji.

1.2

Frakcja podlega konkretnym działaniom na serwerze, dlatego też zobowiązuje się na rzetelne oraz sumienne wykonywanie swoich czynności służbowych, a dodatkowo będzie godnie reprezentowała swój poziom.

1.3

Regulamin frakcji również polega regulaminowi serwera "Brutalna-Zabawa" dotyczy to również serwera TeamSpeak3, dlatego też akceptując regulamin frakcji, automatycznie oznajmiasz iż zapoznałeś się z nim oraz akceptujesz wszelkie jego formy, tak samo jak i regulaminu serwerowe.

2.1

Osoba znajdująca się jako członek frakcji zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu oraz jego zaakceptowania, nie wywiązywanie się z obowiązków frakcji jest surowo karane oraz zabronione.

2.2

Członek, który godzi się na dołączenie do frakcji ma obowiązek pozostania w niej do końca ukończenie akademii Fire Department, co oznacza iż opuszczenie wcześniejsze frakcji jest nie możliwe, nie licząc uzasadnionych odejść bądź urlopów długo terminowych. Jeśli jednak taka osoba, będzie szkodliwie działała na działania frakcji zostaje ona ukarania zakazem dołączania do innych frakcji jak i składanie podań na okres minimum jednego tygodnia.

2.3

Każdemu członkowi frakcji przyznaje się możliwość popełnienia trzech błędów zawodowych, po utraceniu "punktów obronnych - tak zwanych minusów" członek frakcji zostaje ukarany karą zawieszenia w okresie minimum 3 dni, w zależności od dokonanych mu czynów.

2.4

Członek frakcji zobowiązuje się do wykonywania swoich czynności służbowych, oraz w pełni oznajmia iż będzie zachowywał się godnie wobec innych frakcji dając przykład nowym graczom. Dodatkowo członek frakcji zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich norm religijnych, natomiast wszelkie wyzwiska oraz obelgi będą wysoko karane.

2.5

Podejmując się służby w frakcji, owej osobie przyznaje możliwość podejścia do wcześniejszego egzaminu na osobę pełnoprawną po upływie minimum dwóch tygodni, po tym czacie członkowie akademii mają prawo ubiegania się o wcześniejszy egzamin.

2.6

Ukończenie akademii wiąże się z podejściem do obowiązkowego egzaminu frakcji po upływie trzech tygodni, po tym czasie każdy z frakcji ma obowiązek zgłosić się do zarządu frakcji bądź też egzaminatorów, w celu prośby o zaliczenie egzaminu w zakresie podstawowym.

2.7

Każdy członek otrzymuje służbowe umundurowanie według, którego ma obowiązek się stosować oraz pilnować, zarząd nie ma obowiązku upominania o zmianę umundurowania, aczkolwiek złe dopasowanie go do swojego stanowiska grozi wydaleniem z frakcji. Umundurowania cechują się "name tag'iem" u akademii widnieje napis "SGSP" natomiast u osób pełnoprawnych "PSP"

2.8

Szacunek to podstawa budująca strukturę frakcji, dlatego też odpowiednie zachowania będą wyciągane przez zarząd, a dawanie złego przykładu osobom niżej rangą będzie stosunkowo źle karane.

2.9

Dołączając do frakcji każdy członek ma obowiązek opuścić swoją organizację jeśli jest ona cechowana pod organizacje typu przestępcza takie jak "ściganci" "gang" "Mafia" oraz innego rodzaju organizacje wzbudzające podejrzenia.

2.10

Członek frakcji poruszający się w umundurowaniu po koszarach ma obowiązek zachować sobą zdrowy rozsądek, dlatego wprowadzona zostaje zasada zakazu biegania oraz skakania na terenie koszar bez uzasadnionego usprawiedliwienia. tj. "na koszarach poruszacie się trzymając (alt)"

2.11

Podczas służby oraz spotkania się z inną frakcją czy też cywilem każdy z frakcji ma obowiązek przedstawić się w sposób następujący: "Witam (Stopień) (Nick) służby Fire Department, się kłania!"

Inne formy witania się będą odrzucane oraz nie akceptowane przez zarząd frakcji.

3.1

W trakcie złożenia podania do frakcji zakazuje się uczestniczenia w innej frakcji bądź składanie podania w tym samym czasie do innej frakcji.

3.2

W frakcji zakazuje się całkowicie faworyzacji jakiejkolwiek, mowa jest głównie o wiekowej oraz religijnej co nie oznacza, że inne formy są dopuszczalne. W frakcji liczy się stopień danego gracza a nie jego głos czy też wiek, wszelkiego rodzaju przejawy będą przez zarząd niwelowane oraz wnioski zostaną wyciągnięte podczas rozgrywki na serwerze.

4.1

Utracenie przywileju pilotowania bądź też prowadzenia pojazdów naziemnych bądź powietrznych skutkuje automatycznym zawieszeniem w frakcji, podwajając karę dwukrotnie, przykład:

Otrzymanie zakazu prowadzenia pojazdów na okres 30 minut wiąże się z zawieszeniem w frakcji na okres 60 minut.

4.2

Będąc na służbie frakcji przystępuje członkom posiadanie wyposażenia typu gaśnica/piła - jest całkowity zakaz wyciągania ich na terenie koszar bez powodu, a bieganie z nimi czy też używanie ich choćby przypadkiem skutkuje wydaleniem z frakcji.

4.3

Zgłoszenia nie obecności na zebraniu frakcji odbywa się po przez wysłanie prywatnej wiadomości do lidera frakcji "MechanikEddy" minimum maksymalnie dwa dni przed zebraniem.

4.4

Poruszanie się pojazdami służbowymi wiąże ze sobą zasady, między innymi zakazuje się prowadzenia wielu rodzajów pojazdów dla osób bez ich uprawnień.

5.1

Regulamin będzie na bieżąco aktualizowany z zarząd frakcji nie ma obowiązku upominania o tym członków jej frakcji.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
palladins - memories-never-die - bieszczadzka - tajneforum - mojeforum